Ferienwoche Emilia Romagna

Tag 1: Reise von Aarau via Milano nach Modena

Ferienwoche Emilia Romagna

Tag 2: Bres­cel­lo und Balsamico

Ferienwoche Emilia Romagna

Tag 3: Bologna

Ferienwoche Emilia Romagna

Tag 4: Comac­chio und Ravenna

Ferienwoche Emilia Romagna

Tag 5: Mod­e­na-Museo Enzo Fer­rari-Acien­da Agri­t­ur­is­ti­ca-Reg­gio Nell‘Emilia

Ferienwoche Emilia Romagna

Tag 6: Rück­reise-Agri­t­ur­is­mo Car­lo e Nadia – Stau am Gotthard